EN | PL

Klucz do nowych możliwości zarządzania, czyli Interim Management z Parsons Change Management

Zarówno małe firmy, jak i globalne korporacje szukają sposobów na zoptymalizowanie swojej pracy, zwiększenie skuteczności i osiągnięcie wyższej rentowności. To powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu, którzy potrafią wprowadzić dane przedsiębiorstwo na wyższy poziom biznesu. Takich specjalistów znajdziecie w Parsons Change Management.

Czym jest Interim Management?

Interim Management (IM), z definicji, to szybkie zapewnienie zewnętrznej kadry kierowniczej wyższego szczebla w celu zarządzenia zmianą lub transformacją firmy oraz zarządzanie projektami biznesowymi w organizacjach obsługujących zróżnicowane rynki i działających w wielu krajach. Wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza standardowe normy biznesowe, takich jak znajomość lokalnego rynku i warunków konkurencji, środowiska prawnego i finansowego, a także zdolności do przeprowadzania transakcji walutowych. IM to coś więcej niż zatrudnienie konsultanta ds. zarządzania, ma bowiem na celu pomóc firmie odzyskać równowagę znacznie szybciej i skuteczniej, niż może to zrobić taki konsultant. IM może oznaczać wiele rzeczy, np.: sporadyczny eksport do innych krajów, posiadanie bardziej ugruntowanej strategii eksportowej, posiadanie międzynarodowych agentów, partnerów, a nawet bezpośrednich sił sprzedaży w wielu krajach czy przeprowadzenie ważnych jednorazowych projektów strategicznych. Na każdym kroku pracy specjalista IM musi wesprzeć firmę we wszystkich działaniach, które mogą zagwarantować oczekiwane zmiany, m.in. zapewnić jej sprawny przebieg, w zgodzie z codzienną pracą oraz aktualnymi zadaniami stojącymi przed personelem i marką. Zadaniem doradcy IM będzie także odmienienie wizerunku firmy w oczach zleceniodawców, klientów, partnerów biznesowych oraz personelu, co otworzy nowe możliwości rozwoju i zysku.

 

 

Do kogo jest skierowana oferta Interim Managementu?

IM może być dostosowana do potrzeb każdej firmy (niezależnie od jej rozmiaru czy branży), która potrzebuje błyskawicznej reakcji, insiderskiej wiedzy z zakresu zarządzania, świeżego spojrzenia, nowatorskich rozwiązań i wdrożenia nowej strategii. IM to świetne i nieocenione rozwiązanie, m.in. dla:

 • korporacji i dużych firm międzynarodowych (ekspert IM ma wspierać firmę w trudnych momentach, np. w czasie restrukturyzacji, przejmując stanowisko kierownika i optymalizując pracę zespołu)
 • niewielkich przedsiębiorstw (specjalista IM ma za zadanie zapewnić stabilność i rozwój biznesowy firmy oraz wpłynąć na jej skuteczność produkcyjną)
 • firm w czasie przemian (doradca IM ma pomóc firmie przejść przez zmiany strukturalne, wdrożyć nowe rozwiązania strategiczne i zaproponować innowacyjne modele biznesowe w celu ekspansji na nowe rynki)
 • osób fizycznych, które chcą udoskonalić swoje kompetencje (Zadaniem eksperta IM jest prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie zarządzania)

Jak realizujemy projekty Interim Management?

Realizacja projektu Interim Management przez Parsons Change Management to kompleksowy proces, który zapewnia szybkie i efektywne dopasowanie managerów do potrzeb klientów, a następnie ich wsparcie i monitorowanie efektów pracy. Współpraca z Parsons Change Management w ramach projektu Interim Management obejmuje:

 • konsultację wstępną: na początku przeprowadzamy wywiad i analizę potrzeb klienta, aby lepiej zrozumieć jego cele biznesowe
 • ocenę sytuacji biznesowej: po zebraniu danych i konsultacjach, dokładnie oceniamy sytuację klienta i wyznaczamy obszary, które wymagają przeprowadzenia zmian
 • wybór specjalistów: w zależności od potrzeb klienta wyznaczamy ekspertów z największym doświadczeniem i umiejętnościami dostosowanymi do potrzeb zleceniodawcy
 • prezentację: w ciągu kilku dni przedstawiamy klientowi potencjalnych Interim Managerów lub ich zespół oraz ich zakres prac
 • sformalizowanie współpracy: pomagamy w zawarciu przejrzystej umowy formalnej z wybranymi specjalistami
 • monitorowanie efektów i postępów projektu: jesteśmy zaangażowani w projekt w czasie jego trwania, oferujemy wsparcie i doradztwo. Regularnie sprawdzamy postępy projektu, aby zapewnić klientowi osiągnięcie założonych celów
 • podsumowanie projektu: po zakończeniu projektu pomagamy w analizie wniosków i osiągnięć, zaplanowaniu dalszych kroków i asystujemy przy ewentualnym wdrażaniu zmian w strukturze i procesach firmy

 


Projekty Interim Management w Parsons Change Management to skuteczne i profesjonalne inicjatywy transformacji biznesowej. Dzięki dogłębnej analizie potrzeb klienta i precyzyjnemu doborowi managerów wspieramy klientów w osiąganiu celów biznesowych, gwarantując im skuteczne i szybkie realizowanie projektów Interim Management oraz ciągłe wsparcie i indywidualne podejście do ich unikalnych potrzeb biznesowych.